Welkom bij Bewoners Voorburg Noord

Bewonersplatform Voorburg Noord zet zich in voor een aantrekkelijke wijk en een gezonde woonomgeving, waarin het groene karakter en de leefbaarheid voorop staan.

Om dit kracht bij te zetten hebben betrokken bewoners uit de wijken Voorburg Noord en Bovenveen dit platform medio 2021 opgericht met als doel alle bewoners zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, zodat het een fijne woonomgeving blijft waar iedereen zich thuis voelt.

Wij vinden de stem van de buurt belangrijk. Heb jij ideeën of zorgen, laat het ons dan vooral weten. Mogelijk kunnen we hier dan samen iets moois van maken. Ook als je buiten ons aandachtsgebied woont, ben je van harte welkom om bij te dragen aan onze activiteiten.

Laatste nieuws

Bewonersplatform Voorburg Noord bij Den Haag FM

12 februari 2024

In ons artikel van 4 februari j.l. heeft u kunnen lezen over de brief die bewonersplatform Voorburg Noord naar de Haagse wethouder van Asten heeft gestuurd. Hierop ontvingen we een uitnodiging van Den Haag FM voor een interview over de huidige ontwikkelingen op de gemeentegrens tussen Den Haag en Voorburg plus de brief die wij…

Lees verder

Bewonersplatform Voorburg Noord sturen brief naar van Asten (Wethouder Den Haag – D66)

4 februari 2024

Bewonersplatform Voorburg Noord heeft na een artikel van omroep West (Wassenaar luistert niet) een brief gestuurd naar Wethouder van Asten. In Den Haag is men bezorgd om ontwikkelingen op het ANWB terrein door Wassenaar op de gemeentegrens. Bij onder andere Voorburg doet Den Haag hetzelfde. Onderstaand bericht is aan de wethouder van Den Haag die…

Lees verder

Den Haag stelt bestemmingsplan SoZa vast

15 december 2023

De Haagse gemeenteraad heeft gisteravond (met 23 stemmen voor en 18 tegen) ingestemd met het bestemmingsplan van het project ‘SoZa’.  Het gebouw maakt plaats voor 1000 tot 1200 woningen en een kantoortoren. Wij hebben zowel in de commissie Ruimte als gisteravond namens de Bewoners uit Voorburg Noord onze zorgen nogmaals uitgesproken, Zie onze inspreektekst hierbij…

Lees verder

ProRail MIRT-verkenning Oude Lijn – Laan van NOI

3 december 2023

Ontwikkelingen en Projecten op de Oude Lijn: De Toekomst van Treinreizen in Zuid-Holland We willen jullie graag op de hoogte stellen van een belangrijke ontwikkeling die invloed zal hebben op het treinverkeer in Zuid-Holland en daarmee ook op het station Laan van NOI. Onlangs hebben we informatie ontvangen van ProRail over de MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur,…

Lees verder

Agenda

Geen Evenementen

Waar staan wij voor

bewonersvoorburgnoord_terrain

Voorburg Noord en Bovenveen zijn prachtige en fijne plekken om te wonen. We hebben groen, zon, ruimte en de noodzakelijke voorzieningen en dat willen we graag zo houden.

Door ons zo goed mogelijk samen in te zetten voor de omgeving, kunnen we de leefbaarheid en het groene karakter behouden en verbeteren. Zo kan het een fijne woonomgeving blijven waar iedereen zich thuis voelt.

Onze zorgen

Bouwplannen Den Haag (omgeving Station Laan van NOI)

Bouwplannen Voorburg (Tinq Laan van NOI)

Onze ideëen

Behoud van voldoende en aantrekkelijke groen

Passende en voldoende voorzieningen/leefbaarheid

Ingepaste en afgewogen hoogbouw die aansluit op de bestaande bebouwing in onze wijken

Contacten

Het bewonersplatform Voorburg Noord onderhoudt relaties met en participeert in diverse formele en informele overleggen.

Dat zijn onder andere:

Ambtenaren en beslissers uit de betrokken gemeentes (Leidschendam Voorburg en Den Haag)

De projectontwikkelaar VORM – i.v.m. locatie SOZA

De projectontwikkelaar ZUS en Tertium i.v.m. perceel van de NS

Bewonersvereniging Bezuidenhout : goed nabuurschap betekent ook goed contact te houden met vertegenwoordigers van bewoners uit aangrenzende gebieden en samen op te trekken voor een prettige leefomgeving nu en in de toekomst

Gebruikers van kantoorpanden en locatie rondom laan van NOI