Welkom bij Bewoners Voorburg Noord

Bewonersplatform Voorburg Noord zet zich in voor een aantrekkelijke wijk en een gezonde woonomgeving, waarin het groene karakter en de leefbaarheid voorop staan.

Om dit kracht bij te zetten hebben betrokken bewoners uit de wijken Voorburg Noord en Bovenveen dit platform medio 2021 opgericht met als doel alle bewoners zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, zodat het een fijne woonomgeving blijft waar iedereen zich thuis voelt.

Wij vinden de stem van de buurt belangrijk. Heb jij ideeën of zorgen, laat het ons dan vooral weten. Mogelijk kunnen we hier dan samen iets moois van maken. Ook als je buiten ons aandachtsgebied woont, ben je van harte welkom om bij te dragen aan onze activiteiten.

Laatste nieuws

ProRail MIRT-verkenning Oude Lijn – Laan van NOI

3 december 2023

Ontwikkelingen en Projecten op de Oude Lijn: De Toekomst van Treinreizen in Zuid-Holland We willen jullie graag op de hoogte stellen van een belangrijke ontwikkeling die invloed zal hebben op het treinverkeer in Zuid-Holland en daarmee ook op het station Laan van NOI. Onlangs hebben we informatie ontvangen van ProRail over de MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur,…

Lees verder

Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan en milieueffectrapport Anna van Hannoverstraat 4 – Gemeente Den Haag

28 maart 2023

Ontwerpbestemmingsplan en Milieueffectrapport Anna van Hannoverstraat 4 (SoZa)   Aanleiding en doel van het ontwerpbestemmingsplan Eind 2016 is het pand Anna van Hannoverstraat 4, het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZa), verkocht. De eigenaar heeft de gemeente verzocht om mee te werken aan herontwikkeling van de kavel. De herontwikkeling van de kavel past…

Lees verder

Geslaagde bijeenkomst bewonersplatform Voorburg Noord

24 september 2022

Enquête Woensdag 21 september organiseerde bewonersplatform Voorburg Noord een inloopbijeenkomst op het parkeerterrein bij station Den Haag Laan v NOI.  Het platform, dat is opgericht door vrijwilligers uit Voorburg Noord en Bovenveen, ging met buurtbewoners in gesprek over de nieuwbouwplannen rond station Laan van NOI. Den Haag wil rondom NOI circa 3.000 woningen en diverse…

Lees verder

Uitnodiging – In de schaduw van Den Haag?

30 augustus 2022

Enquête Wist u dat de beoogde nieuwbouwplannen van Den Haag op de grens met Voorburg ervoor zorgen dat u als bewoners van Voorburg Noord en Bovenveen het effect in uw wijk echt gaat voelen? Niet alleen worden er kantoor- en woontorens van 55 tot 75 meter hoog gepland in het gebied direct rond Station Den…

Lees verder

Agenda

Geen Evenementen

Waar staan wij voor

bewonersvoorburgnoord_terrain

Voorburg Noord en Bovenveen zijn prachtige en fijne plekken om te wonen. We hebben groen, zon, ruimte en de noodzakelijke voorzieningen en dat willen we graag zo houden.

Door ons zo goed mogelijk samen in te zetten voor de omgeving, kunnen we de leefbaarheid en het groene karakter behouden en verbeteren. Zo kan het een fijne woonomgeving blijven waar iedereen zich thuis voelt.

Onze zorgen

Bouwplannen Den Haag (omgeving Station Laan van NOI)

Bouwplannen Voorburg (Tinq Laan van NOI)

Onze ideëen

Behoud van voldoende en aantrekkelijke groen

Passende en voldoende voorzieningen/leefbaarheid

Ingepaste en afgewogen hoogbouw die aansluit op de bestaande bebouwing in onze wijken

Contacten

Het bewonersplatform Voorburg Noord onderhoudt relaties met en participeert in diverse formele en informele overleggen.

Dat zijn onder andere:

Ambtenaren en beslissers uit de betrokken gemeentes (Leidschendam Voorburg en Den Haag)

De projectontwikkelaar VORM – i.v.m. locatie SOZA

De projectontwikkelaar ZUS en Tertium i.v.m. perceel van de NS

Bewonersvereniging Bezuidenhout : goed nabuurschap betekent ook goed contact te houden met vertegenwoordigers van bewoners uit aangrenzende gebieden en samen op te trekken voor een prettige leefomgeving nu en in de toekomst

Gebruikers van kantoorpanden en locatie rondom laan van NOI