ProRail MIRT-verkenning Oude Lijn – Laan van NOI

Ontwikkelingen en Projecten op de Oude Lijn: De Toekomst van Treinreizen in Zuid-Holland

We willen jullie graag op de hoogte stellen van een belangrijke ontwikkeling die invloed zal hebben op het treinverkeer in Zuid-Holland en daarmee ook op het station Laan van NOI. Onlangs hebben we informatie ontvangen van ProRail over de MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) voor de 'Oude Lijn' tussen Leiden, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. Hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste punten uit de ontvangen teksten van ProRail.

MIRT-verkenning Oude Lijn: Een Overzicht

ProRail heeft de MIRT-verkenning Oude Lijn gestart om de treinreizen in de regio Zuid-Holland efficiënter, sneller en duurzamer te maken. Deze verkenning richt zich op de spoorlijn tussen Leiden, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. Het doel is om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren, rekening houdend met de verwachte groei in het aantal woningen en werkplekken langs de 'Oude Lijn'.

Deelstudie City-Sprinter en Nieuwe Stations

Een belangrijk onderdeel van de verkenning is de deelstudie City-Sprinter en Nieuwe Stations. ProRail onderzoekt hoe nieuwe stations kunnen worden toegevoegd aan (nieuwe) woonwijken, waaronder Rijswijk Buiten, Schiedam Kethel, Rotterdam van Nelle en Dordrecht Leerpark. Hierbij wordt gekeken naar de impact op de dienstregeling, de benodigde spooruitbreiding en andere infrastructuurverbeteringen.

Denk Mee: Uw Inbreng Is Belangrijk

De verkenning is een complexe puzzel, en ProRail nodigt omwonenden en reizigers uit om mee te denken. Tijdens een online informatiebijeenkomst op 11 en 12 december zal ProRail meer details delen en gelegenheid bieden om vragen te stellen. Het is een kans voor ons als bewoners om onze ideeën, vragen en zorgen te delen en zo actief bij te dragen aan de besluitvorming.

Planning en Toekomstige Stappen

De MIRT-verkenning is gepland tot eind 2025, waarna de concrete plannen worden ontwikkeld. De verwachting is dat de bouwfase rond 2040 wordt afgerond. Tijdens deze periode zullen er ook fysieke bijeenkomsten plaatsvinden waarin we als gemeenschap meer betrokken kunnen zijn bij het proces.

Hoe U Kunt Deelnemen

Wilt u meer weten en uw stem laten horen? Bezoek www.prorail.nl/oudelijn voor meer informatie en de link naar de online bijeenkomsten op 11 en 12 december. Uw betrokkenheid is van groot belang, en we moedigen u aan om deel te nemen en uw input te delen.

Samen kunnen we bijdragen aan een goed doordacht en toekomstbestendig plan voor de 'Oude Lijn' en de toekomst van treinreizen in onze regio en de ontwikkeling van station Laan van NOI.