Bewonersplatform Voorburg Noord bij Den Haag FM

In ons artikel van 4 februari j.l. heeft u kunnen lezen over de brief die bewonersplatform Voorburg Noord naar de Haagse wethouder van Asten heeft gestuurd. Hierop ontvingen we een uitnodiging van Den Haag FM voor een interview over de huidige ontwikkelingen op de gemeentegrens tussen Den Haag en Voorburg plus de brief die wij…

Lees meer

Den Haag stelt bestemmingsplan SoZa vast

De Haagse gemeenteraad heeft gisteravond (met 23 stemmen voor en 18 tegen) ingestemd met het bestemmingsplan van het project ‘SoZa’.  Het gebouw maakt plaats voor 1000 tot 1200 woningen en een kantoortoren. Wij hebben zowel in de commissie Ruimte als gisteravond namens de Bewoners uit Voorburg Noord onze zorgen nogmaals uitgesproken, Zie onze inspreektekst hierbij…

Lees meer

ProRail MIRT-verkenning Oude Lijn – Laan van NOI

Ontwikkelingen en Projecten op de Oude Lijn: De Toekomst van Treinreizen in Zuid-Holland We willen jullie graag op de hoogte stellen van een belangrijke ontwikkeling die invloed zal hebben op het treinverkeer in Zuid-Holland en daarmee ook op het station Laan van NOI. Onlangs hebben we informatie ontvangen van ProRail over de MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur,…

Lees meer

Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan en milieueffectrapport Anna van Hannoverstraat 4 – Gemeente Den Haag

Ontwerpbestemmingsplan en Milieueffectrapport Anna van Hannoverstraat 4 (SoZa)   Aanleiding en doel van het ontwerpbestemmingsplan Eind 2016 is het pand Anna van Hannoverstraat 4, het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZa), verkocht. De eigenaar heeft de gemeente verzocht om mee te werken aan herontwikkeling van de kavel. De herontwikkeling van de kavel past…

Lees meer

Resultaten enquete bouwplannen NOI

In september 2022 zijn alle bewoners Voorburg Noord via flyers gevraagd om naar de oprichtings bijeenkomst VBN te komen. Ruim 100 inwoners gaven hieraan gehoor (Persbericht Voorburgs Dagblad), evenals een aantal volksvertegenwoordigers uit LV Het was een vruchtbare avond met veel inzichten. Inwoners vulden tevens de enquete in over de bouwplannen rondom NOI Dit waren…

Lees meer

Geslaagde bijeenkomst bewonersplatform Voorburg Noord

Enquête Woensdag 21 september organiseerde bewonersplatform Voorburg Noord een inloopbijeenkomst op het parkeerterrein bij station Den Haag Laan v NOI.  Het platform, dat is opgericht door vrijwilligers uit Voorburg Noord en Bovenveen, ging met buurtbewoners in gesprek over de nieuwbouwplannen rond station Laan van NOI. Den Haag wil rondom NOI circa 3.000 woningen en diverse…

Lees meer

Uitnodiging – In de schaduw van Den Haag?

Enquête Wist u dat de beoogde nieuwbouwplannen van Den Haag op de grens met Voorburg ervoor zorgen dat u als bewoners van Voorburg Noord en Bovenveen het effect in uw wijk echt gaat voelen? Niet alleen worden er kantoor- en woontorens van 55 tot 75 meter hoog gepland in het gebied direct rond Station Den…

Lees meer