Geslaagde bijeenkomst bewonersplatform Voorburg Noord

Woensdag 21 september organiseerde bewonersplatform Voorburg Noord een inloopbijeenkomst op het parkeerterrein bij station Den Haag Laan v NOI.  Het platform, dat is opgericht door vrijwilligers uit Voorburg Noord en Bovenveen, ging met buurtbewoners in gesprek over de nieuwbouwplannen rond station Laan van NOI. Den Haag wil rondom NOI circa 3.000 woningen en diverse kantoren bouwen. Een groot deel daarvan is voorzien aan de Voorburgse zijde.

Ruim 70 buurtbewoners lieten zich informeren over de plannen in dit gebied en deelden met het bewonersplatform hoe zij tegen deze plannen aankijken. Wethouder van Eekelen was ook aanwezig om aan te horen wat er leeft. Verder kwamen een aantal raadsleden van Leidschendam-Voorburg horen hoe de bewoners in Voorburg Noord over de plannen denken.

Duidelijk werd dat er voornamelijk zorgen zijn over de bouwhoogte en de invloed van de plannen op groen en voorzieningen: blijft de wijk leefbaar? Vragen die leven zijn of de toekomstige bebouwing niet te hoog wordt, of het groen wat verloren gaat wordt gecompenseerd of uitgebreid word en wat zoveel nieuwbouw gaat doen met (verkeers-)drukte in het gebied?

De tijdens de bijeenkomst opgehaalde reacties worden binnenkort via de website www.bewonersvoorburgnoord.nl gepubliceerd. Op deze site is ook een enquête (gebruik hiervoor de grote blauwe knop boven dit artikel) over de nieuwbouwplannen opgenomen. Deze kan nog tot 30 september worden ingevuld. De uitkomsten van de enquête, die ondertussen al meer dan 100 keer is ingevuld, worden begin oktober gepubliceerd. Eind van dit jaar wil het bewonersplatform opnieuw een bijeenkomst organiseren.