Inloopavond voor omwonenden en belanghebbenden SoZa

Tot nu toe is er voor gekozen om te werken met een compacte maar diverse klankbordgroep. Het samenwerken met de architecten in de vorm zoals dat nu is gedaan, was anders niet mogelijk geweest. Deze sessies zijn waardevol geweest en hebben veel waardevolle input hebben opgeleverd.

Nu is de wens om iedereen de gelegenheid te geven om langs te komen tijdens een informele inloopavond. Tijdens deze avond zijn de architecten en de ontwikkelaar aanwezig voor een terugkoppeling van de resultaten van de klankbordgroep. Er is gelegenheid om vragen stellen en om ideeën, visies, meningen in te brengen via een fysieke ideeënbox.

Deze inloopavond vindt plaats op woensdagavond 6 juli 2022 (18.30 – 21.30 uur). We vragen ook aan u om uw buurtgenoten uit te nodigen. Iedereen is welkom.